Wakacyjna AktywAKCJA!

 

Program grantowy Wakacyjna AktywAKCJA to inicjatywa Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem jest wsparcie projektów edukacyjno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

W ramach Programu pomożemy w realizacji lokalnych projektów non-profit organizowanych w całej Polsce.

Zgłoś się do nas, jeżeli masz pomysł na działania rekreacyjne, chcesz zapewnić dzieciom ze swojej okolicy atrakcje i wiesz jak zorganizować czas najmłodszym podczas wakacji. Twój Projekt może dotyczyć dowolnej działalności – mogą to być zabawy, zwiedzanie, działania artystyczne, kulturalne czy sportowe – najważniejsze, aby uczestnicy spędzili ten czas wartościowo i beztrosko.

Zwycięskie Projekty wesprzemy grantami w wysokości do 5000 zł brutto. Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca 2021!

Więcej informacji: https://fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja.html


Ważne!

W dniu 04.06.2021 r. ok. godz. 12.00 w miejscowości Orpelów na wysokości posesji nr 58-60 przez nieznanego sprawcę uszkodzony został hydrant. Świadków zdarzenia prosimy o kontakt z przedstawicielami UG w Dobroniu pod nr tel. 43/ 67 72 130 w. 136.


Dla dzieci i młodzieży.

Drodzy Nauczyciele, drodzy Rodzice!

Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet materiałów edukacyjnych, który ma na celu przybliżenie najmłodszym idei Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Narodowy Spis Powszechny to wydarzenie ważne dla wszystkich obywateli, tych najmłodszych także! Pomóżmy im zrozumieć jego sens i zdobyć wiedzę, która będzie użyteczna społecznie.

Materiały, mogą zostać wykorzystane jako gotowe zajęcia lub jako dodatek do lekcji. Można je modyfikować i dostosowywać do aktualnie prowadzonych tematów zajęć i rozmów z dziećmi.

Wielu Rodziców i innych dorosłych opiekujących się dziećmi w domach szuka sposobów, aby organizując im czas, zaangażować je w działania edukacyjne, mając jednocześnie świadomość, że powinny być one ciekawe i wciągające. Poniższe materiały są na to świetnym sposobem!

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Więcej informacji pod linkiem:  https://spis.gov.pl/dla-dzieci-i-mlodziezy/


Przerwa w dostawie energii elektrycznej!

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

10.06.2021 r. godz. 8-15 Wincentów (stacja 3-1894)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.


Rusza pomoc dla pszczelarzy!

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować.

Zainteresowanych takim wsparciem, którzy obawiają się, że nie będą potrafili samodzielnie wypełnić wniosku, zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami powiatowymi. Tam będą dostępni eksperci, którzy pomogą w technicznym wypełnieniu wniosku. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 uprzejmie prosimy, aby umawiać się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kumulacji wizyt w tym samym czasie oraz zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR.

Czytaj dalej…


Dzień Dziecka na ISKRZE!

Dzieci każdego roku wyczekują z niecierpliwością Dnia Dziecka. W ten wyjątkowy dzień Klub Sportowy ISKRA zorganizował mecz dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej.  Po meczu wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak wręczył dzieciom drobne upominki. Z tej okazji życzymy wszystkim zawodnikom dużo zdrowia i wytrwałości w dążeniu do celu oraz spełniania wszystkich marzeń. Czytaj dalej…


Dzień Dziecka !!!

Drogie Dzieci!

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzymy wiele powodów do uśmiechu i radości. Samych sukcesów, rozwijania swoich talentów i pasji oraz beztroskiej zabawy. Spełnienia wszystkich marzeń, prawdziwych przyjaciół i kochającej rodziny.

 


Obwieszczenie Wójta Gminy

Dobroń, dnia 27.05.2021 r.

Znak: 6733.5.2021

   

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

  

            Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

 zawiadamia, że 27 maja 2021 r. została wydana decyzja Znak: 6733.5.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na przebudowie konstrukcji wieży stalowej stacji bazowej telefonii komórkowej BT33963 znajdującej się na działce nr 46/2 położonej w obrębie geodezyjnym Chechło Drugie, gmina Dobroń.

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 25.06.2021 r.

                                                                                                                                Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

 

Data umieszczenia obwieszczenia: 27.05.2021 r. – 10.06.2021 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy

Dobroń, dnia 26.05.2021 r.

Znak: 6733.7.2021

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

            Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w dniu 13.05.2021 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Panią Małgorzatę Rzepkowską z firmy EKO-KOMPLEKS J.Fidrysiak, J.Budzińska S.J., pełnomocnika Gminy Dobroń, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Markówka” na działkach nr 132/2 i 132/3 położonych w obrębie geod. Markówka, gmina Dobroń.

            Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) informuje się, że w terminie 7 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 26.05.2021 r. – 09.06.2021 r.