Cyfrowe szkoły w Gminie Dobroń

Kolejne komputery zostały pozyskane dla szkół z terenu Gminy Dobroń na potrzeby prowadzenia nauki zdalnej. Tym razem wartość sprzętu to 55.000,00 złotych. Zakup sfinansowany został z projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Przypomnijmy, że łącznie do szkół trafił sprzęt komputerowy w postaci 42 laptopów o łącznej wartości 115.000,00 zł. Podjęte przez Gminę Dobroń działania mają na celu ułatwienie nauki zdalnej uczniom i nauczycielom.

Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


Podziękowania dla Grupy Młodzieżowej „Zjawy”

W dniach 16.05 i 30.05 Grupa Młodzieżowa „Zjawy”, działająca przy pabianickim oddziale PTTK, zorganizowała na terenie naszej gminy wielkie sprzątanie śmieci. Młodzież sprzątała okolice Szczerek, zbiornika retencyjnego w Chechle Pierwszym, Wymysłowa Francuskiego i Lasu Pobłociszewskich. Akcję wspierał Urząd Gminy w Dobroniu, który wyposażył zbierających w worki na odpady i zorganizował ich późniejszy odbiór.

Odpadów było naprawdę dużo. Okazuje się niestety, że niektórzy z nas, pomimo dobrze rozwiniętego systemu odbioru odpadów, wciąż wywożą śmieci do lasu.  

Składamy ogromne podziękowania organizatorom i wszystkim uczestnikom akcji za pomysł i zaangażowanie. Wasza pomoc jest nieoceniona. Liczymy, że posprzątane miejsca na długo pozostaną czyste, a Wasza praca zostanie uszanowana zarówno przez okolicznych mieszkańców, jak i turystów odwiedzających te tereny.