Informacja!

W    Wigilię   24   grudnia   2019  roku,
Urząd  Gminy  w  Dobroniu  będzie  nieczynny.
Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę  28  grudnia  2019 r. 
w  godzinach  od   730   do   1530.


Nowa siedziba Biblioteki Publicznej w Dobroniu

Biblioteka Publiczna w Dobroniu od lipca br. ma nową lokalizację w dawnym „Domu nauczyciela” przy ul. H. Sienkiewicza 37.

Dzięki tej przeprowadzce zyskaliśmy przestronne i nowoczesne wnętrze. Zwiększyła się powierzchnia użytkowa. Czytelnicy mają lepszy dostęp, gdyż Biblioteka mieści się teraz na parterze i jest w pełni przystosowana do osób niepełnosprawnych. Czytaj dalej…


Nowa droga dojazdowa do gruntów rolnych

 

Zakończone zostało zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Wymysłowie Francuskim gm. Dobroń”, którego celem było poprawienie komfortu mieszkańców w zakresie dojazdu do gruntów rolnych i przyległych posesji, a tym samym ograniczenia emisji spalin, pyłów i hałasu.

Mieszkańcy zyskali drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 600 m. Wykonana droga posiada jezdnię dwukierunkową o szerokości 4,5 m wraz z opaskami z kruszywa. W ramach zadania zostały wykonane również pobocza o szerokości 70 cm.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Dobroń pozyskała środki zewnętrzne z budżetu Województwa Łódzkiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 50 980,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 169 002,00 zł. Inwestycję zrealizowała Firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Porszewicach.


III Przegląd Piosenki Patriotycznej „Matecznik” w Szadku

W sobotę 9 listopada 2019 r. Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” uczestniczyło w III Przeglądzie Piosenki Patriotycznej „Matecznik” w Szadku.  W przeglądzie uczestniczyło 15 amatorskich zespołów artystycznych. Chór „Lutnia” pod kierunkiem dyrygenta Pana Piotra Cynarskiego wykonał trzy pieśni: „Polskie kwiaty”, „Modlitwa obozowa”, „O mój rozmarynie” w opracowaniu muzycznym Pana Piotra Kopra – byłego dyrygenta.

Jury oceniając dobór repertuaru, interpretacje, emisje głosu oraz ogólny wyraz artystyczny przyznało „Lutni” – I nagrodę. Zespół otrzymał pamiątkowy dyplom, statuetkę festiwalową oraz nagrodę finansową.

Gratulujemy!!!

Źródło: dck.dobron